Farklı Bir Yerden Bakmak

Bu kitap, Nur Göğü Seması kitap serisinin üçüncü kitabında bulunan ‘Farklı Bir Yerden Bakmak’ bölümünün tamamıdır. Ayrıca bir sonraki bölümden de ek alınmış olarak felsefi olan yönü ile öne çıkarılması anlamında dikkate alınmıştır.

Bu çalışma Nur Göğü Seması kitap serisinin sanatsal kurgu olması içinde yer edindiği içindir ki aslına sadık kalmak adına üzerinden bir değişiklik yapılmamıştır. Sanatsal kurguya dair kişi isimleri ve anlatılar dikkate alınmadan sadece felsefi olan içeriği ile okunması önemsenmelidir. Nur Göğü Seması kitap serisindeki sanatsal kurgu içinde tasavvufi ve felsefi olan anlatıya bağlı olarak değerlendirilmesi yerinde olur.

Felsefe, kavramsal görü edinmek ve bu doğrultuda da kritikte bulunmanın ilmi ise bu anlamda tarihsel ilerleyişinde yürümek ve düşünce dünyasına katkıda bulunanlar ile de yüzleşmek, hesaplaşmak da kaçınılmazdır. Felsefenin eleştirel doğası gereği ilerlemesi de dikkate alındığında yeni bir şey söylemek eleştirel olmayı gerekli kılar. Bu anlamda önermelerden daha çok tespitlere dayalı olarak gerçek olana göre değerlendirmede bulunmak gerektiğine de dikkat etmek yerinde olur. Her tespiti yapılanın mantıksal, ampirik ve pragmatik düzeyde tahkiki yapılabilir olması sebebiyle bizleri gerçeğe yakin kılacağını da ayrıca belirtmek isterim. Rahmet olması dileği ile…

Kitap genişletilerek yazımına devam edilmektedir. Bitince duyurusu yapılarak tekrar yüklenecektir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir