Tevhid Okumaları 4

 

Dünya görüşü, yaşam biçimi, değer yargı belirimleriyle din ve bilim, erk görünüşleri doğrultusunda diyalektik yürüyüşte beliren tarihte, baskın ve galip rolleriyle sahne almışlardır. Görülen o ki bilim, ritüelleri olmayan din belirimi olarak insan yaşamında yerini almıştır.

Geleceğe doğru ilerlemede, tarihte belirleyici olan yönleri ile olgusal olarak sahneyi de doldurmaktadır. Sahnede ilişkileri ve olayları belirli kılan öznel gerçek ise menfaatlerdir. Bu rolü üstlenen de nefsi emmaredir. Üç aktör:Din, bilim ve nefsi emmare, görülen o ki inanç, gerçeklik, değer belirimi rolleri gereği gelecekte de sahneyi doldurmaya devam edeceklerdir.

Kitabın devamına aşağıdaki likten ulaşabilirsiniz.

Tevhid Okumalari 4