Gönülden Gönüle

İstedim ki

Önünde duran kendi gerçeğini

Sana anlatan ben olayım.

İnsan olmanın gerçeğini

Sözde anlatan ben olayım.

Sonuçta söz ile bulacak olan, seninle insan olayım.

“Söz mirastır” derler.

İstedim ki

Söz ile sana miras, varlığına ayna olayım.

**

Gönlümüze akanlar, sizin gönlünüzde çağlasın…