Ses Kayıtları

“Güzel bir söz, kökü yerde dalları semada olan bir ağaç gibidir.”  İbrahim Suresi 24. Ayet

İnsan söz varlığıdır, söz ile inşaa olur ve ikinci yaradılış söz ile olur.

“O,Rahman’dır

Kur’an’ı O öğretti.

İnsanı yarattı.

O’na beyanı O öğretti.”

Rahman Suresi/ 1-2-3-4. Ayetler

Halil İbrahim Genç’in bütün sohbetlerine buraya tıklayarak Youtube üzerinden erişebilirsiniz.

Kur’an Mucizesi Dersleri Okumaları
Gavsiyye Okumaları
Fu’tuhul Gayb Okumaları