Tevhid

“Artık hanif olarak kendini (vechini) din için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki Allah, insanları onun üzerine (hanif) fıtratıyla yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmez.RUM SURESİ-30

“Sonra da Sana ‘hanif olarak İbrahim’in dinine tabi olmayı’ vahyettik. Ve o müşriklerden olmadı.” NAHL SURESİ-123

Hanif din bize tavsiye edilen, yani Tevhid. Tevhid nedir?

Tevhid, her şeyi Hakk görmek değil, her şey üzerinden kendini gösteren Allah’ı görmektir. Peki neyle göreceğiz: ilkelerle, iman, akıl ve vicdan melekelerimizle.

Kelime-i Tevhid diyoruz değil mi, sözünle bir ol, sözün ol, söz ol. Hz. İsa için demişler Kelimullah: Allah’ın kelimesi! Söz insan olup aramızda dolaşmış/dolaşıyor.

İnsan söz ile inşaa olan! İnsan olup bitmiş değil, olmaya gelmiş. İnsan olmaya geldiğimiz bu günde tevhidi zamanımızın kavramlarında okumaya çalıştık. ->

Aslında söz Gönülden Gönüle‘dir.

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir