Amacımız

Halil İbrahim GENÇ

Amacımız, İslam’i kavramları değişen koşullar karşısında ihtiyaca bağlı olmaktan daha çok tevhid ilkesine ve hikmetine bağlı olarak yeniden tanımlamaktır. Tevhid ve hikmeti gereği tanımlanmış kavramlar ile İslam olgusunun gereklerini yaşamda/ ilişkilerde ve ilgili alanlarda göstererek tanıtlamaktır. Bu durum ile insanı Allah’a tanık kılabilmektir. Böylece hikmetine bağlı olarak içeriğinde yeni bir anlam ile biçimlenen dil edinimi sürecinde olarak varlık görüşümüzü oluşturmaktır.

İnsan bir çok yönü ile beraber varlığını ruh, beden ve melekelerine borçlu olsa da varoluşunu dil zemininde ilişkilerinde beliren alanlarda kendini gerçekleştirmekte bulur. Dil, beşer değil insan doğumunun gerçeğidir. Değişken devir belirimlerine göre dil ile varlık görüşünde değişen ve yeniden doğan insan için, dil edinme süreci ve kendini gerçekleştirme alanlarında varoluşunu bulması tarihsel gerçektir. Bu nedenledir ki 1998 yılı ve öncesinden itibaren dil edinme süreci olarak görülmesi gereken çalışmalarımızın, bir gelişim süreci olarak görülmesi temennisindeyim. Tevhid ilkesine bağlı olarak dilimiz yenilenirken varlık görüşü değişen, ilişkilerde ve üretilen insani alanlarda varoluşsal değer yargıları da değişen bir insan olarak “olduk” demeden hep yeniden olduğumuz gelişim sürecinde kendini yenileme imkanının devamlı kılınması gereğini de göstermek istedik.

Her çalışma tarihsel dizgesinde farklı bakış açıları ile gelişen ve kendi içinde katlanarak derinleşen insanın tanıtlanmasıdır. Çalışmalarda tanık olunması gereken de tevhid ilkesine sadık kalarak  değişen insana tanık olunmasıdır. İnsanın dil gerçeğinde varoluşunu bulması sebebi ile tarihsel dizgesinde dildeki gelişim, kavrayış ve ifade kabiliyetinin artması dikkate alınarak çalışmaların takip edilmesi gereklidir. Bu, ortak dilde buluşarak düşüncede beraber yürüyebilmek için önemlidir. Dil ve varoluş sorununu aştığımızda yakinen bir görüşte buluşabiliriz. Amacımız yakinen tanışmaktır. Allah’ı hakkı ile tanımaya çalışarak, yaşamın her alanında O’na tanık olmak ve hakkımız kadarı ile O’nu en güzel biçim de yaşayabilmektir.

Halil İbrahim GENÇ