Seyir 3-Bi-iznillahi Taalâ Yeni Bir Asır

” YENİ BİR ASIR” kitabını PDF olarak indirebilirsiniz.

Bu kitap İslam tasavvuf öğretisinin verdiği terbiye ile, İslam Tasavvuf öğretisindeki irfan anlayışına uygun olarak, kendi varlığında her şeyi var kılan ve kendi varlık yasalarıyla (sünnetullah) tinsel olan kendi varlık seyrinde (ahlakullah) bulunan Allah (c.c) hz.lerine hamd, O’nun melâikelerine teşekkür, O’nun kelamı olan Kur’an-ı Kerime hizmet, Allah (c.c) hz.lerini hakikatiyle hak olarak tebliğ eden ve O’na davet eden başta hz. Muhammed olmak üzere bütün enbiya ve evliyaya salat ve selam, tasavvuf öğretisinde Hakka-Hakikate yetişmeye gayret eden taliplere himmet, İslam dininin hakikatini bilmeyen ve İslam’ı yaşadığını söyleyen aslında yaşamayan ve İslam’a uzak olan herkesi İslam’ın anlaşılması ve İslam’ın yaşanması için, İslam’a yönelmeleri iradesi doğrultusunda kaleme alınmıştır.

Bu kitabın kendisinde en temel fizik yasaları içkinliğinde Allah varlığının kendisi anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Kitabın kendisinde okuyucular günümün fizik bilgisiyle örtüşmeyen birçok fiziksel bilgi ve bu fiziksel bilgiler içkinliğinde beliren denklemler bulacaklardır.

Günüm bilimi birçok doğru bilgi ile beraber yanılgılar içerisindedir. Ve yanılgılarıyla hak olarak kâinatı kâmil bir şekilde anlamlandırmaktan yoksundur. Kitabın kendisinde beyan edilen birçok bilgi, günümde belirtilen birçok fiziksel niceliklerle hiçbir şekilde örtüşmez. Bu sebepten dolayı yanılgı olarak kabul edilebilinir. Lakin kitabın kendisinde yanılgı veyahut ta yanlış olarak kabul edilecek bilgilere bakılmaksızın kitabın kendisindeki aklın anlaşılması uygun olur.

Bu fakirin okuyuculardan ricası ön yargılı olarak yanlış veyahut ta yanılgı diyecekleri her şeye bakmaksızın kitabın aklını anlamaya ve farklı bir anlayış biçiminde olarak var oluşlarının tinsel ve fiziksel nedenlerini anlamaya çalışmalarıdır.

“Kitabın kendisinde verilen denklemlerde bir yanılgımız oldu ise, kitapta verilen aklın    yadsınmamasını temenni ederim.”

Bu kitapta geçen ayet-i kerimeler, ayetlerde belirtilmek istenen makamsal hallerine, fiziksel niceliklerine göre anlamlandırılmıştır. Elbetteki her ayet kendi anlam yoğunluğunda birçok anlamı da kendinde bulundurmaktadır. Ayetlerin bir noktada yorumlanmasından sebebiyet bir yanlış anlamanın olmaması temennisindeyim.

 

Not: “Seyir 3 – Bi-iznillahi Taalâ, Yeni Bir Asır” kitabında bulunan bazı konular, hususen “Seyir 1 – Kendinden Kendine” ve “Seyir 2 – Sonsuzdan Uzanan El” kitapçık serilerinde irdelendiği için burada sadece anlamlandırma düzeyinde kısaca değinilmiştir.

Bülent Genç tarafından, Ercan Güney’le beraber kaleme alınmıştır.

İstanbul, 8/Nisan/2006     22/Nisan/2006