Paylaşımlar Hakkında

Bülent Halil İbrahim Genç, genç yaşlarda başlayan Hakk’a olan merakı sonucunda edindiği irfan bilgisini, rahmetin ve tevhidin gereği fisebilillah olarak talep edenlerle paylaşmaktadır. Kendisini yetiştirenleri  yazılarında ve konuşmalarında da yad etmektedir.

Öğrendiği, yaşadığı ve gördüğü dışında bir şey konuşmamakta ve yazmamaktadır.  Tevhid gereği olarak ilmi paylaşmak, hak olanı ifade ederken de eleştirel olmayı edinmiş olmak ilmin gereğidir. Eleştiri düzeyinde yazılarında kaynak göstermek ile beraber alıntılarını da zikretmektedir. Bilginin tarihsel oluşunda açık olan ilmi, nakil etmenin dışında ilkesine bağlı eleştirel olarak yeniden yorumlayarak paylaşımlarda da bulunmaktadır.  Özgün olan birikimlerini de insana ve insanlığa faydalı olmak için paylaşmakta ve bu paylaşımlardan  kendisine dünya menfaati/karı güden ve güdecek kişilerden razı gelmemektedir.

Paylaşımlar esnasında aldığı yeri göstermenin edep açısından gerekliliğini hatırlatarak bilgileri dünyevi kar, menfaat, ücret talep etmeden ahlaki çerçevede paylaşımlarınıza salık veririz.

Özü coşkun, Hakk’a aç dostlarla tanışmaya vesile olmasını ve ehillerine ulaşmasını dileriz.