Farklı Açıdan Yeniden Bakmak

Eskiler, canlılığını, tazeliğini gerçeğe dairken yitirmeyenler

Allah’a benliği şirk kılmamak için olsa gerek yaptıklarını sahiplenmezdi

Yapılanlar Allah adına Allah için ise zaten sahiplenmezlerdi

Ancak, “nefsimize zulmettik” diyerek Âdem, Havva, Yunus misali

Hatayı, günahı sahiplenmek de vardı

Yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmek

Varlığını sorumlu kılmak ile kendin olmak da vardı

Yokluğa ereyim derken sonunda Allah ile kendin olmak da vardı

Öyle ise arifler gibi kaçak oyuncu olmak yerine

Sahiplenmedikleri ile Rabbe yol edinmek yerine

Hakkı gereği sahiplenenler ile, Allah ile var olunduğunun

İdrakinde olmak da vardı.

Ha memur olmuşsun ha amir fark etmez, iş Allah’ın işidir elbet   

Hakkı gereği gerçekleştirdiklerini sahiplenmek şirk değildir elbet

Hakkı gereği gerçekleşeni sahiplenirken Allah’ın imzası olmak da vardı.

Çoklu gerçeklik içinde nereden bakıldığı, sığ olmamak için önemliydi

Varoluşa dair taklit değil, kendi olmak için

Farklı açılardan yeniden bakmak gerekliydi

Allah ile varken, Allah’ı yaşarken Allah’tan ne kadar kaçılacaktı?

Gerçekte sahip olanı ve haddini bilmek için,

Yokluğa bürünüp, yok iken var olduğunu anlamak için

Kiminle var olduğunu bilmek için

Sahiplenmemek, kendi içinde derin bir yoldu

Sonrasında sahiplenmek, insanın hakkını yad etmek için

Allah’ın imzası olmak için olması gerekendi.

Emir, bir mertebede küfür olan, başka bir mertebede rahmettir

Yanlış görmek değilse gayen, seyir içinde seyir etmek fazilettir

Taklit olmadan, izlere takılı kalmadan bakmak, tevhidin gereğidir

Sonuç alacağın doğru yolda yerinde ve gerekli görmek hikmettendir.

Halil İbrahim GENÇ

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir