Üzerinize Cehennem Kusacak

Tanrısız kılma çabasında insanı tanrılaştırmaya yeltenen hümanistler

İnsan denilen varlığı öteki kıldıkça sömüren zalim sömürgeciler

Mülkiyet yayılımından, öz kaynak sömürgesine geçerken

Kültür ve medeniyet açılımı ile beraber olmuşlar ise emperyalistler

Kendi için kendi gibi kılmayı kendilerine farz kılmış, iki yüzlüler

Sermaye için, insanı kullanım nesnesi, demirbaş kılmışsa kapitalistler

Hakikat idealden yoksun, böylesi oluşta nerede hümanistler?

İnsanlık idealinde, önce hukuku tesis edecekler

Ötekileştirmeden, hak ve hakkaniyette varoluş sınırlarını gözetecekler

Eğitim denilen yurtta, eleman değil insan yetiştirecekler

Hak ve hakkaniyet çizgisinde insan yetiştiğinde sevinmeliler!

Olmadı mı? Daraldıkça daralsa da yüreğim

Bilirim kâr kalmaz yaptıklarınız yanına, acımayacağım sonunuza…

Kutsi namusunu kirlettiğiniz insan, kâbusunuz olacak

İktidar hırsı ile yayılmaya çalıştığınız mekân, üzerinize daralacak

Malınız zannettiğiniz dünya, elinizden alınacak

Arkanızdan ağlanmayacak, lanetler peşin sıra boynunuza bağlanacak

Cehennem denilen yer nedenini sizde bulacak

Malik üzerinize galip, üzerinize cehennem kusacak…

Halil İbrahim GENÇ

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir