Kısas Her Yerde

Hintlilerin karma dediğine İslam’da kısas denir.

Göze göz, dişe diş denilse de

Yaptıklarının bedelleri ile hesaplaşamaya denir.

Kötülüğün, zulmün kâr kılınmadığı

İyiliklerin karşılıksız bırakılmadığı

Adaletin uygulama ilkesine kısas denir.

**

Kısastan kaçacak mahlûk yoktur.

Aslına bakılırsa, hikmeti aranırsa

Esmayı hakkı gereği yaşamayı,

Gerekli kılan ilkeye kısas denir.

Nasıl yaşanacağını belirli kılan

İlahi adaletin görünüş biçimine kısas denir.

**

Hakkı ile yaşamadığını

Hakkı gereği hatırlatırlar.

Nasıl yaşaman gerektiğini

Kısas ile buyururlar.

Kısastan kaçacak yer yok

Er ya da geç adaleti hatırlatırlar.

**

Yaşadıkların, yaptıkların her ne ise

Sonuçta hesaplaştırırlar.

Gönül meydanında gaflete dalsan da

Er ya da geç vicdanı uyandırırlar.

Kendi kitabını okuyacağın

Mahşer meydanına bırakırlar.

**

Emir, ilahi isimleri hakkı ile yaşa

Hakiki yaşamadığını, hatırlatırlar.

Adaletin gereğini yaparlar.

Sen nasıl yaşar isen

Seni öylesi karşılarlar.

Kimseyi hesapsız bırakmazlar.

**

Sahipsiz deme, baş deyip geçme

Er ya da geç Rabbini hatırlatırlar

Hikmete duçar bırakırlar.

Vicdanı uyandırır, mahşeri kurarlar

Esmayı nasıl yaşar isen

Öylesi muameleyi hak kılarlar.

Bülent Halil İbrahim GENÇ

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir