Renkler

Tevhidin, ariflerin rengi beyaz, bir renk cümbüşünü saklar kendinde

Saflığı, kutsiyeti, cem etmeyi, genelleyici ve toptancı aklı resmeder.

Krem renk, olgunluğa işaret ederken özüne dönük olmayı saklar.

Sarı mı? Sakinliği, ilim, hikmet sahibi alim olmayı resmeder.

Durgun, özünde ise hareketli, özüne dönük varoluşu saklar kendinde

Gri belirsizliği, öngörüsüzlüğü, bakışlardaki arayışı resmeder

Bunlara rağmen özünde cesaret ve kudreti saklar.

Kahverengi belirsizliği, kör bakan gözün anlayışsızlığını resmeder

Yüklendikleriyle, toprak gibi doğumlara gebe ganiliği kendinde saklar.

Yeşil uyumun, dengenin, tutarlılığın, ahlakın, anlayışın, irfanın rengidir

Yek vücud kılmanın, bütünlüğü korumanın kudretini, bilgisini taşırken

Rabb-ül Âleminin sevdiği renktir.

Mavi sevginin, şevkin, aşkın, dışa dönük varoluşun rengidir.

Dikkat! Zahmeti, hastalığı, zorluğu, tehlikeyi, acziyeti kırmızı resmeder

Aşkın, şehvetin değil, kendini yeniden yaratacak öznenin rengidir.

Eflatun, bilge filozofun rengi, hikmeti ile bilmeyi işaret eder.  

Mor mu? Belirliliği, uç noktalarda ne yaşanırsa yaşansın

Tutarlılığın korunuşunu, özde olan ile varoluşu, en tepede oluşu

Alim ve bilge olanın, yerlere aşkın göklerde yaşadığını resmeder

İslam olmanın rengi yeşil bilinse de aslında mordur

Renklerin en güzeli olmaktan yana nasibi çoktur.

Bütün renklere doygun siyah, uzaklarda durur cahilin gözünde

Kötülüğü, uzaklığı, bilinmezliği, acıları, matemi resmederken kendinde

Olgunluğa dair kapı aralarken cazibeyi, asil oluşu ile resmeder 

Kendi dışında bulunamayan, kadim biricik şahsın nurunun rengidir

Renkler içinde renklenirken yaratımda, asli olan kendiliğin rengidir.

Emir, varlıkta renkler kendi başına bir dildir.

Mavi bin tonda, diğer renkler az ya da çok bundan gayrı değildir

Ne söylersen söyle renklere dair az gelir.

Renkler girdap misali gerçeğe çeker

Her ruh rengi gereği karakterine çeker

Âlemler rengarenk canlı, yaşamak için yeter

Yaşam renklerle renklendikçe derinliğine yeter

İnsan fıtratı gereği Rabbi gibi yaşadıkça, rengarenk Rabbine çeker.

Rabbini yaşadıkça, rengarenk nurdan bir dünya insan olana yeter.

Rengini, dilini bildiğin bir dünya kaybolmamak için yeter. 

Halil İbrahim GENÇ

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir