İstenen!

İstenen Sensin

 

Ey insan!

İstenen sen iken

Sen başkalarını istemektesin.

Ellerinden tutman gerekenleri

Kendi gölgene tutsak etmektesin.

Ayna olman gerekirken,

Abide olmasını istediğin bir put dikmektesin.

Senden istenen sen iken

Kendine yitik, hülyalarda gezmektesin.

Hürlük sana teklif edilmişken

Nefsine köle olmayı seçmektesin.

Gafile, zalime boyun bükmektesin.

Varlık önüne serilmişken

Üç pahayı, kendine tercih etmektesin.

Şu fani dünyada, hak üzeri yaşaman gerekir iken

Kendiliğine yitik zanlarda gezinmektesin.

Gayb-ül gayb dedikleri sensin.

Sen kendiliğine gayb iken

İzzeti şerefi nereden bileceksin.

Böyle olsa da Allah’ın görünüşe geldiği mabetsin.

Niyazi’nin dediği gibi

Kendinde kurtuluşu bulması gerekensin.

Kur’an rehberin ise

Evvela kendine,

Vicdanında yakin gelmesi gereken sensin.

Her okuyuşunda, kendine tanık olması gerekensin.

Zan etme ki güneş olarak doğan sadece sensin.

Senin gibi doğan nice güneş ile seyir etmektesin.

Varlık deryası fakrı ister iken.

Fakrı olmayan sen, silinir gidersin.

Rahmet ol ki seninle doğan nice güneş ile yeniden doğasın.

Varlık deryasında

Allah ile kendini bulasın.

Kur’an’ın her ayeti ile can bulan,

Sen olasın.

Sen gönlünde Ben olmakta bütünlüğünü bulması gerekensin,

Varlık âleminde bizliğe tanık olması gerekensin.

Sen!

Bizliği ahadiyet gereği nurda bulduğunda,

Âlemlerde yek parça seyir ettiğinde de bulması gerekensin.

Sen âlemlere doğan güneşsin

Seninle anlam bulan âlemlere, ruh üfleyensin.

Sen Allah’ın hakikatini görünüşe getiren iken

Kendiliğine gafil kalmaması da gerekensin.

Böyle olsa da

Sen kendini âlemlerde arar iken kendine gafil kalansın.

Gafil kalma!

Kaldıkça, kendiliğine dönüşü uzatan yolda kaybolur.

Acılar, hasret, acziyet azap durağın olur.

Sen senden, Ben olandan, biz olmaktan uzaklaştıkça

Vicdan uğraman gereken durağın olur.

Ne güzel duraktır o

Allah ile buluşacağın, dertleşeceğin,

Kendini gözyaşlarına boğacağın,

Kutsiyeti özünde bulacağın duraktır o.

Pişmanlıkların muhabbete döneceği

Öz değerlerde insan olacağın

İnsan olarak vücud bulacağın duraktır o.

İnsan, vicdanda Allah ile kendini bulan,

Olması gerekende yaşamakla tutarlı olandır.

İnsan!

Sen kendini bulmadıkça, gerçekleştirmedikçe

Zelil olacaksın!

Hak üzeri hakikati yaşadıkça,

Duygusunda hakiki insan olduğunda

Huzuru bulacaksın!

Tevhid Okumaları 4

-> Yaz

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir