Şuncacık Bebede Ne Hikmetler Var

Şuncacık bebesi

Boynunu bükmüş mahcubiyeti

Elini açmış, resmettiği çaresizliği

Acılar içinde yaşarken kendisini

Bebeği ile dilenmesidir gerçeği.

Bebeği belki çaresizliğini göstermekte

Belki de suiistimal ettiği gerçeği,

Sonuçta dilenmekte ise çaresizliği sebebi

Suçlu arandığında ise suçlu kendisi,

Vicdanlı her nefs sahibi ise suçlar kendisini.

Emir, acılar içinde ne yaşamlar var

Suçlu arayan hain bakışlar

Çaresizliğe tanık ise kendisine bakar

Şuncacık bebeye merhametle bakar.

Sebebi, hikmeti ne ise yaşanmakta

Şuncacık bebede nice hikmetler var.

İnsana deva olacak amele ihtiyaç var.

Suçlamaktan daha çok şefkate

İnsanı kucaklayacak merhamete ihtiyaç var.

Hiçbir şey yapamamakta ise insan

Şuncacık bebeye hayır duası var.

Var ise bir parça vicdanı

Suçlu arayacağına, suçlayacağı kendisi var.

Burnun direğini sızlatır şuncacık bebe

Bir annenin feryadını resmetmekte

Duyarsız olan zalimliğe gebe,

Her şeye rağmen insanın

İnsanlığını tadacağı güzel bakışı var

El uzatırken, yardım ederken

Allah’ı hakkı gereği yaşaması var

İnsanlığını böylesi yaşamaya ihtiyacı var

İnsanlığını hak ederek yaşaması da var.

Şuncacık bebe feryadı resmeden anne

İnsanın insanlığını yaşamasına bahane

Bundan uzak ise

Zor olan, büyük imtihan

Sonunda ise pişmanlık ateşi var.

Cennetin kapısını aralayacak ise insan

Feryatları duyacak can kulağı var,

Duymaktan ileri ise canından öte

Hayra dair yapacakları var.

Nefsinden feragat ederek paylaşacağı

İnsanlığa katacağı güzel ahlakı

İnsanlığa dair güzel mirası var.

Şuncacık bebe çaresizliği resmeden anne

İnsanın insanlığını hak etmesine çare

Allah’ı yaşarken bulmaya bahane

Olması gerekeni yaşamak

İnsanlığını yaşamaya fırsat kılınmış çare.

Halil İbrahim GENÇ

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir