Bu Bir Döngüdür

Beden toprağında yoğruldum

Âdem diye vücud buldum

Nuh’un duygu selinde

İbrahim’in akıl yelinde

Musa’nın asası elimde

Poseidon’un mızrağı ile

Nefis ejderini vurdum.

Rahmandan nefes alıp

Kaf dağına kuruldum.

**

İsmail’in nurlu bakışında

İshak’ın anlam arayışında

Davud’un muhabbet nefesinde

Süleyman’ın hikmet bakışında

Üzeyir’in düşünce selinde

Zekeriya’nın sukut edişinde

Öğrenmenin yolunu buldum.

Rahmandan nefes alıp

Âlemler otağına kuruldum.

**

Yahya’nın zarafetinde, kitap tutan eli ile

Meryem’in hesapsız rahmetinde

İsa’nın mana yurdunda

Hesapsız rahmet oluşu ile

Rahmet ocağını kurdum.

Muhammed dergâhı, gönül yurdunda

Ali’si, Sıddık’tan himmet ile

Allah ile buluştum.

Can evine kuruldum.

**

Emir, meleklerden öte değil

Hayal sultanında gezindin

Aşağılara indiğinde

Gerçekten uzak kaldın.

Gerçeğe ermek için, geçmişlere uğradın.

Bugünde bulmak için, insana uğradın.

Geçmişlerin mirasında

Allah’ın otağı insanda

Bu gün de karar kıldın.

**

Bu bir döngüdür

Varoluşun gerçeğinde

Olup bitmekte olanda

Herkes için olanda

Hatmi Meratip seyrinde

İnsan olmanın gerçeğinde

Can içinde can olan Allah ile

Başkası değil, kendini buldun.

Allah’tan nefes alıp

İrfan yurduna oturdun.

Bülent Halil İbrahim GENÇ

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir