İman

Melekleri melek yapan, kutsiyet kazandıran özlerindeki imandır

Şüphesiz, itirazsız yaşarken, onları mümin kılan da imandır

Felekler, yıldızdan fenerler daha nicesi kudretten beslenir

Tutunurken yek vücud, bütünün parçası olmalarına sebep de imandır

Bilmezsin! Her biri varlığından, yaratanından emin

Hakikatten aldıkları payı yaşarken anar

Kendi olmalarına sebep imandır.

Bak! İman, öz varlığına tutunmaktır, öz varlığı ile kendi olmaktır.

Yaratanından emin, O’na tutunmaktır.

Varlığından emin, O’nu tanıdıkça işlerinden de emin kılan

Geriye koymadan öncelikli kıldıran, değerinde yaşamaya çalıştıran

Tutunamadıklarına inat, O’na tutunmana sebep imandır.

Hakikatten sonuçsuz bırakmayacak, Rabbinle gani kılacak da imandır

Rabbinden sonuç alırken güven O’na, selamet bulmana sebep imandır

Süreksizlikte savrulduğunda, sürüklenirken kendi çamurunda

Melekler, yıldızlar nicesi gibi hakiki var olmana sebep olacak imandır

Sen! Dersin ki acziyet yurduna düştüm, çaresizlik içinde büyüdüm

Nefsi emmareye gebe zalimin zulmü altında imtihana düştüm

Gelgitler içinde, kendi olma mücadelesinde meleklerden farklı düştüm

İşte! Hakikate tutunduracak, seni sen kılacak derde düştün

Nebilerin, yol arkadaşlarının, ümmetlerinin bıraktığı izlerde

Nasıl kendi olacağının derdine düştün, düştüğün derde sebep imandır!

Kudret el kalbine imanı bırakmışsa, hakikat kendin olacağın yurtsa

Emir, zor bir imtihan içinde, kendin olmanı koruyacak imandır

Emin karakter sahibi kılan, kendin olmaya sebep olan da imandır.

Nebinin elini tutmaya, meleklerden ileriye Allah’a varmaya

Kendini dahi unuturken insan olmayı Allah ile bulmaya sebep imandır

Ötelere değil, ötelerde değil iman, kendi varlığından eminken yaratan

Özünden gelen eminlik, özgüven desen de imandır.

 

Halil İbrahim GENÇ

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir