Allah’a Misal Olmuştur

Her insan en güzel kıvamda, bu dünyaya hikmetini yaşamak için gelir

Bu dünyaya, aşağıların aşağısı gölgeler vadisi denir

İnsan, donatıldığı ilahi sıfatlar, isimler ile vücuda getirilir

Mevcudatta var olan anlam, duygu, irade, us, karakter onda can bulur

Şahıs olmanın biricikliğini özünde taşır

Hakikatten aldığı payede hem Hakk’ı hem de âlemleri kendinde taşır

Zeytin misali, yalnızlığa, sıkıntılara gebe özünde olan nura yol bulur

İncir misali, çokluk içinde yekpare, sevdikleri ile can bulur

Sina dağı misali, Rabbi ile kutsiyet bulur, Rabbinin nuru ile var olur

Allah’ın emin beldesi Kâbe misali Allah’ta var olur.

Ancak, hikmetini yaşamak için aşağıların aşağısına yâr olur.

Gökler ve yer asıllarına döndüğü mekândır

Gölgeler vadisinde kâh iblisliğe, kâh meleklere yâr olur

Yaşarken, ikisinden de aşağı kalır yanı yoktur

Kahır, küfür, şükür, tövbe, iyi, kötü, doğru, yanlış karşıtlığa gebe

Gelgitler içinde var olur

Çetin bir diyalektik içinde kendinden haberi yoktur

Zalimlik, cahillik içinde kendini bulmuştur

Bunlar kendisine, asıllarına varmanın, tarih varlığı olmanın fırsatı olur

İnsan, aşağıların aşağısında ya aşağılara ya da asılara yol bulur

Anlam ve değer varlığı, yarattıkları içinde anlayışı gereği insan olur.

Güvenilmez, zalim, aslını bilmez, küfür ve gaflet içinde iblisler gibi olur

Aslına yol tutan selamet bulmuş mümin oldukça meleklerden ileri

Göklere ve yere içkin yekpare, Hakk’ın cemali emin belde olur.

Emir, Allah’a misal insan olmuştur, zat olanın hikâyesi olur

Âlemler içinde Allah gibi olup da hikâyesini yaşayan insan olmuştur.

İnsan, hikâyesini yaşarken kendini, Rabbinde hakkıyla bulur

Göklere, yere aşkın kendilik dünyasında Rabbi ile eminlik bulur

Rabbi olan Allah’ı yaşarken mutmain olur, kendini yurt bulur.

Beslenme zincirinin en tepesinde

Hem âlemlerden hem de Rabbinden beslenirken her an nefes bulur

Rabbinden beslenirken âlemlerden gani kendini yücelerde bulur

Aşağısı, yukarısı olmayan yerde kendini Allah ile var bulur

Yücelerden bakarken gökleri, yeri elinde dürülü bulur

Fani yaşam içinde, aldığı, verdiği her nefeste

Her an bir oluş içinde, kendine, hakikate yol olur.

Halil İbrahim GENÇ

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir