Yüzleşme

Batı dediğin, öteki kıldığının kanı, emeği üzerine kurulmuş medeniyet

Romanın mirasına acımasızlığı ile oturmuş Moğollar gibi nesiller

Yüz yıllardır acımasızca kendi gibi olmayanı katlettiler

Soykırımlar, katliamlar, sömürgeci emperyalist yaklaşımlar

Şeytanın dahi aklına gelmez yalanlarla gerçekten uzak yaşayanlar

Kandan beslenen, öteki kıldığına yaşama hakkı tanımayan tekbenciler.

Ağır mı konuştum? Bak, tarihin unutturulmaya çalışılan sayfalarına!

Roma’da köleler ve isyanlar, Haçlı seferlerinde yapılan katliamlar

Fazla uzak değil, yakin tarihte yapılan insanlıktan öte suçlar, günahlar

Amerika’da Kızılderililer, Afrika’dan acımasızca zincirlenen köleler

Cezayir’de, Ruanda’da, Etiyopya’da, Libya’da, Hindistan’da nice yerde

Haksızca, acımasızca insan olmaktan yana katledilen çaresizler

Soylarına kast edilen Eskimolar, yurtlarında öteki kılınmış yabancılar.

Daha dün değil miydi? İki dünya savaşında milyonları öldürenler

Adalet, özgürlük, ıslah gibi ilkeleri yalan kılıp arkasına sığınanlar

Irak, Afganistan, Suriye, değişmediklerini bugünde göstermekteler

Kendi için kendi gibi kılarken, tektipleştirdikleri dünyada

Kendi için kılarken ezik kılmakta, oryantalist bakışta apaçık ortadalar

Menfaatleri her ne ise acımasızca çalıp çırpmakta, kırıp yakmaktalar.

Onlardan geri kalmayan Çin, Batının mirasına sahip çıkmakta

Arakan’da, Uygur’da, bilinmedik nice günahla Batı ile yarışmaktalar.

Güç, iktidar peşinde kaybolanlar, süsünden soyunsa apaçık ortadalar

Batı dediğin böylesi bir zihniyet, uyuyanları uyandırmaktalar.

Hakikatten öte nefslerine, menfaatlerine, güce, iktidara aldanmışlar

Zulümden yana ah bir soyunsalar, tövbeler Hakk’a belki yol bulacaklar

İnsanlık tininde sürünmekten yana kurtulacak, belki de doğrulacaklar.

Israr etmekte yorulmadılar ise zulüm ölüme, belki kıyamete kadar

Hakikate ihanet edenlerin yüzleri kararır, hak olana dönene kadar

Hesapsız değil dünya, mazlumların ahının Allah’ın yanında hesabı var

Zalimin zulmü kendine, yüzleşeceği cehennemi bulacak sonuna kadar.

Emir’in derdi, düşmanlığı besleyip düşman edinmek, öteki kılmak değil

Gerçek gün gibi ortada, zamanın kumlarına gömmek değil

Gerçeği söyler dilim, ayna olmaktan öte değil

Söylediklerim vicdan ehline, açık kapıyı göstermekten öte değil

Zalimin zulmü ile uyananlar hakikatten öte değil

İnsanlık şerefini koruyanlar geride kalmış değil.

Halil İbrahim GENÇ

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir