Anlat

Anlat! Kendi dışında bulunmayan, kendi içinde kendi olanı anlat!

Nedeni kendi olan, kendine yeterken var kıldıklarına da yeteni anlat!

Kendi ile dolu, kendinde yokluğu barındırmayan

Yarattıkça, yarattıkları ile anlam ve değer kazanırken boşluktan uzak

Anlam ve değerden yoksun yokluğa, kendini bırakmayanı anlat!

Yarattıklarına muhit, “mekânların mekânıyım” diyen Rabb-ül Âlemini

Kendisinin dışına çıkılamayan kudret sahibi Malik olanı anlat!

Anlat! Süreksizlik içinde bitimsiz, daim kendi olanı anlat!

Benzer kılınmış, farklı kılınmış olanlar gibi bilinecek değil

Ayrı kılınmamış ama başkası kılınmış olanlar gibi bilinecek de değil

Benzemez olup da yalnızca kendisine benzeyeni anlat!

Anlat! Şahsı ile biricik olup da dengi olmayanı anlat!

Sıfatları, en güzel isimleri de biricik, herkesin ortak gerçeği olanı anlat!

Bütün zamanların dirisi, kendi ile diri kılanı anlat!

Yaratımı oyun mu zannettin! Olanaklarını açarken kendini de yaratan

Hikmet üzeri, yerinde, gerekliğinde, her işi vakti saatinde var eden

Yaratmanın heyecanı tadında yaratmayı seven

Yarattıklarına değil, yalnızlığa sırtını döneni anlat!

Anlam ve değer kaynağı, âlemlerden gani bitimsiz hazine sahibi

Yarattığı dünyalar içinde, sığ bakışlardan uzak, kendi derinliğinde gizli

Sonu gelmez anlam derinliği, bir dalsan, el uzatsan tutacak seni

Anlat! Bakışlarından kaçılmaz, derinlerde bekleyen sevgiliyi anlat!

Emir, anlat ki hakikati hakkı gereği haddince bilmeye yol olsun

Kaçılmayacak olan ile yüzleşmeden önce buluşulsun

Allah derdi ile aşkla yanana, bir nebze çare olsun

Acılar, zorluklar hep rahmete döner, gönül yaratanı ile huzur bulsun

Yalnızlıklar hep geride, var olmanın değerini bilecekler olsun

Ol denilenin ol kılındığı nurda ayrılığı bitirenler olsun

Yokluğun olmadığı gerçekte, sevgilide özgür yaşayanlar olsun.  

 

Halil İbrahim GENÇ

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir